banner

Bảng giá tên miền Mở rộng

Tên miền Phí Khởi tạo Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) Phí duy trì / năm Phí DV duy trì (Chưa có VAT) Transfer
.dance Miễn phí 240.000₫/năm Miễn phí Đăng ký Miễn phí

Bảng giá tên miền Hành chính

Tên miền Phí Khởi tạo Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) Phí duy trì / năm Phí DV duy trì (Chưa có VAT) Transfer
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/ 120.000₫ 48.000₫ 150.000₫/năm 45.000₫ Miễn phí
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/
.angiang.vn/ .bacgiang.vn/

Bảng giá tên miền Việt Nam

Tên miền Phí Khởi tạo Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) Phí duy trì / năm Phí DV duy trì (Chưa có VAT) Transfer
.com.vn/ .net.vn/ .biz.vn 200.000₫ 80.000₫ 250.000₫ 75.000₫ Miễn phí
.vn 200.000₫ 350.000₫ 250.000₫ 105.000₫ Miễn phí
.info.vn/ .gov.vn/ .edu.vn/ .pro.vn/ .int.vn/ .ac.vn/ .health.vn 120.000₫ 48.000₫ 150.000₫ 45.000₫ Miễn phí

Bảng giá tên miền Quốc tế

Tên miền Phí Khởi tạo Phí DV khởi tạo (Chưa có VAT) Phí duy trì / năm Phí DV duy trì (Chưa có VAT) Transfer
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm
.com Miễn phí 240.000₫/năm 240.000₫/năm

Đối tác sử dụng